Nový produktový web

Společnost dataPartner představuje svůj zcela nový produktový web zaměřený na modulární informační systémy pro řízení výroby nebo údržby.

Výrobní informační systém MES PATRIOT® pro efektivní řízení výroby, který svými funkcemi komplexně pokrývá veškeré potřeby napříč výrobním závodem: plánování, sledování výroby včetně vytíženosti strojů OEE a prostojů, traceability, sběru dat, systému rychlé reakce FRS, vizualizace, genealogie výroby, řízení údržby, monitoringu výrobních center (aktuální spotřeba energíí, energetický dispečink) a řízení svařovacích procesů. Samozřejmostí je, že může být integrován s vašimi stávajícími podnikovými informačními systémy (ERP). Více zde.

Informační systém pro řízení údržby PATRIOT® 3.0, který zajišťuje všechny základní potřeby pro efektivní správu výrobních prostředků (movitý i nemovitý majetek, jednotlivé stroje a výrobní zařízení až po jednotlivé díly). Požadavky na údržbu se zadávají ručně, mohou být generovány automaticky na základě sledování aktuálního stavu údajů ze SCADA systému nebo mohou vznikat na základě specifických požadavků z FRS. Systém řízení údržby PATRIOT® 3.0 podporuje obnovu objektů s užitím všech strategií údržby: korektivní (po poruše), preventivní (periodická), diagnostickou (podle technického stavu) a prediktivní (předpovídanou). Více zde.

NOVINKOU je ŘÍZENÍ ÚDRŽBY edice CRYSTAL pro menší podniky, kterou mohou s přehledem využít i větší podniky jako pilotní projekt nebo ekonomické řešení. Více zde.