Mezinárodní konference ÚDRŽBA na zámku Liblice

Ve dnech 20. – 21. září 2023 se koná na zámku Liblice (Konferenční centrum Akademie věd ČR) 19. mezinárodní odborná konference ÚDRŽBA 2023 s tématickým zaměřením na „AUTONOMNÍ ÚDRŽBU A DIAGNOSTIKU ZAŘÍZENÍ ANEB KAŽDÝ MÁ VLIV NA KONDICI STROJŮ“.

Společnost dataPartner se této odborné konference řadu let aktivně účastní. Letos vystoupí Bc. Lenka Křížová (account manager), Mgr. Leoš Tesař (produktový specialista na Informační systém ŘÍZENÍ ÚDRŽBY PATRIOT®) a doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze ve společném příspěvku na téma „Informační systém řízení údržby jako nezbytný nástroj efektivního řízení podniku s podporou prediktivní údržby“.

Cílem příspěvku je poskytnout informace o řešeném projektu podpořeném Technologickou agenturou České republiky. Řešený projekt je primárně zaměřen na tvorbu softwarového nástroje, který umožní zpracování naměřených dat z diagnostické údržby směrem k prediktivní údržbě, včetně optimalizace intervalu preventivní periodické údržby. Navrhovaný softwarový nástroj si klade za cíl být maximálně flexibilní, aby vyhovoval širokému spektru uživatelů z výrobních podniků s různými specifickými provozními podmínkami, zvyklostmi nebo pravidly.

Pořadatelem konference je Česká společnost pro údržbu, z.s. (ČSPÚ).

Konference ÚDRŽBA 2001 na zámku Liblice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÁDI VÁS SEZNÁMÍME s účinným nástrojem pro komplexní pokrytí správy a údržby strojů a zařízení. Více o systému řízení údržby PATRIOT 3.0.

Domluvte si osobní návštěvu nebo on-line prezentaci.
Zavolejte nám na obchodní oddělení na +420 380 420 140 nebo pište na e-mail: obchod@datapartner.cz

Ukázka Výpočet parametrů Weibullovo pravděpodobnostního rozdělení

Vypočtené parametry Weibullovo rozdělení